คอนกรีตบล็อกมวลเบา เค บล็อค

คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ผลิตโดยระบบ เค บล็อค เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาการ ผลิตมาจากระบบ CLC เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคอนกรีตมวลเบา ที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แข็งแรง น้ำหนักเบา และมีอัตราค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ต่อการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี เค บล็อค ได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.2601-2556) ชนิดมาตรฐาน C7 และ C8

เค บล็อค เทคโนโลยี มีรายการผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบ และบริการด้านต่างๆ โดยสามารถคลิกลิงค์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : (66) 2-559-2318-21
ไลน์ : kblock.block

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

คอนกรีตบล็อกมวลเบา เค บล็อค เป็นมวลเบาที่ผลิตจากซีเมนต์เบส (ผสมรวม ทราย น้ำ และเติมฟองอากาศ) ใช้สำหรับผนังที่ไม่รับแรง

ข้อดีเมื่อใช้ เค บล็อค

ห้องมีอุณหภูมิเย็น

เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นฉนวน กันความร้อนที่ดีกว่าอิฐมอญ และบล็อกธรรมดาถึง 5-10 เท่า

บ้านเพื่อสุขภาพ

เนื่องจาก เค บล็อค มีค่าอัตราดูดซึมน้ำต่ำและมีค่า pHสูง ดังนั้นจึงสามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสภายในบ้านของคุณ

ง่ายต่อการใช้งาน

สามารถใช้ปูนก่อ - ปูนฉาบทั่วไป

การก่อสร้างได้เร็วขึ้น

เนื่องจากบล็อกมีน้ำหนักเบา และมีขนาดใหญ่ ทำให้ สามารถก่อสร้างได้เร็วขึ้น

เค บล็อค ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.2601-2556) และได้ทำการทดสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์. ตารางด้านขวาแสดง การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง เค บล็อค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หากต้องการเอกสาร ผลการทดสอบสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง Email : marketing.kb@k-block.com

ขนาดผลิตภัณฑ์:

  • 20cm x 60cm x 7cm
  • 20cm x 60cm x 9cm
  • 20cm x 60cm x 14cm
  • 20cm x 60cm x 18cm

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com