คอนกรีตบล็อกมวลเบา เค บล็อค

คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ผลิตโดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการพัฒนาการผลิตมาจากระบบ CLC เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา ที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แข็งแรง น้ำหนักเบา และมีอัตราค่าการดูดซึมน้ำต่ำ โดยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี และช่วยลดอุณหภูมิของผนังภายในบ้าน อีกทั้งการนำไปใช้งานที่ง่าย สามารถก่อและฉาบ ด้วยปูนก่อ-ฉาบธรรมดาทั่วไป เพิ่มความเร็วรวดในการก่อสร้าง 

โดยในด้านมาตรฐาน เค บล็อค อิฐบล็อกมวลเบาหรือคอนกรีตมวลเบา ได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.2601-2556) ชนิดมาตรฐาน C7 และ C8 ในระบบการผลิตแบบเติมฟองกาศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกก้อน

เค บล็อค เทคโนโลยี มีรายการผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบ และบริการด้านต่างๆ โดยติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : (66) 2-559-2318-21
ไลน์ : kblock.block

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

อิฐบล็อกมวลเบาหรือคอนกรีตมวลเบา เค บล็อค มีส่วนผสมในการผลิตที่สำคัญ คือ ปูนซีเมนต์เบสผสมกับ ทราย-น้ำ และเติมฟองอากาศ ด้วยน้ำยาสูตรเฉพาะของทางบริษัทฯ ทำการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานเหมือนกันทุกก้อน ซึ่งบล็อกมวลเบา เค บล็อค เป็นอิฐมวลเบาชนิดที่ใช้สำหรับผนังที่ไม่รับแรง โดยสามารถนำไปใช้งานก่อผนังภายใน-ภายนอก รวมถึงก่อผนังในห้องน้ำได้อย่างดี ใช้งานง่าย สามารถตัด เจาะสกูรยึดแขวนได้อย่างแข็งแรง ตัวอิฐมีน้ำหนักเบา และการนำไปใช้งานสามารถใช้ปูนก่อ-ฉาบทั่วไปได้

ข้อดีเมื่อใช้ เค บล็อค

ห้องมีอุณหภูมิเย็น

มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าอิฐมอญ และบล็อกธรรมดาถึง 5-10 เท่า

บ้านเพื่อสุขภาพ

เค บล็อค มีค่าอัตราการดูดซึมน้ำต่ำและมีค่า pH สูง ดังนั้นจึงสามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสภายในบ้านของคุณ

ง่ายต่อการใช้งาน

สามารถใช้ปูนก่อ - ปูนฉาบทั่วไป ในการใช้งานบล็อกมวลเบา เค บล็อค

การก่อสร้างได้เร็วขึ้น

เนื่องจากบล็อกมีน้ำหนักเบา และมีขนาดใหญ่กว่าอิฐมอญ ทำให้ สามารถก่อผนังได้เร็วขึ้น

เค บล็อค ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.2601-2556) ชนิด C7-C8 และได้ทำการทดสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์. ดังตารางด้านขวาที่แสดง เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง เค บล็อค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หากต้องการเอกสาร ผลการทดสอบสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง Email : marketing.kb@k-block.com

ขนาดผลิตภัณฑ์:

  • 20cm x 60cm x 7cm
  • 20cm x 60cm x 9cm
  • 20cm x 60cm x 14cm
  • 20cm x 60cm x 18cm

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com