“ เป็นเวลามากกว่า 15 ปี ที่บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี ผลิตบล็อกมวลเบา โดยเริ่มต้นจากโรงงานผลิตบล็อคมวลเบาต้นแบบขนาดเล็ก และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่การผลิตคอนกรีตมวลเบารูปแบบต่าง ๆ ”

เค บล็อค เทคโนโลยีพบว่าหากมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม และรวมถึงสูตรในการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาที่ดี จะทำให้การผลิตเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และมีตลาดที่มีความจำเพาะเจาะจงและก่อให้เกิดกำไรทีดีอย่างคาดไม่ถึง

เค บล็อค เทคโนโลยี มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกจะมุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์บล็อกมวลเบา แต่ในปัจจุบัน เค บล็อค เทคโนโลยียังได้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้กับ ผู้ที่สนใจในการผลิตคอนกรีตมวลเบาอีกด้วยจากประสบการณ์ในการทำโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาทำให้ เค บล็อค สามารถให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงสูตรการผลิต รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน

เค บล็อค เทคโนโลยี มีการวิจัยและพัฒนาคอนกรีตมวลเบามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยนักวิจัย ภายในองค์กรและรวมไปถึงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศอีกด้วยและด้วยมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาและสามารถนำเอาคอนกรีตมวลเบาการประยุกต์ใช้งานได้ในหลายรูปแบบการ พัฒนาอุปกรณ์ในการผลิต และรวมไปถึงวัตถุดิบ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาด

K Block Customers: world map

Europe

กรีซ

America

โคลัมเบียร์

Middle East

อิรัก
บรูไน

Asia

ไทย ลาว
พม่า เวียดนาม
ฟิลิปินส์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

Australia

ออสเตรเลีย

สินค้า เค บล็อค

 • อุปกรณ์สำหรับผลิตคอนกรีตมวลเบา
  • a. ระบบการผลิตแบบธรรมดา 2~20 ลบม./ วัน
  • b. ระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ 15~200 ลบม./วัน
  • c. ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 150~>700 ลบม/วัน
 • เทคโนโลยี/ระบบการผลิตจะช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตคอนกรีตมวลเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มีความสม่ำเสมอและสามารถแข่งขันทางการตลาดได้
 • สารสร้างฟองอากาศ : วัตถุดิบสำคัญในการผลิตคอนกรีตมวลเบา สารสร้างฟองอากาศ เค บล็อค ใช้เพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบาประเภทต่างๆ เช่น บล็อก ผนังหล่อในที่ ผนังแซนวิช ผนังพรีแคส หลังคาฉนวนกันความร้อนพื้นปรับระดับ(floor topping).ใช้เป็นวัสดุสำหรับ เติมเต็มช่องว่างที่มีน้ำหนักเบา เฟอร์นิเจอร์ ตู้นิรภัย พื้นกระเบื้องสำหรับงานสถาบัตยกรรมเคาน์เตอร์ครัว คอนกรีตเพื่องานสถาบัตยกรรมและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับใช้ในงานประดับตกแต่งต่างๆเป็นต้น
 • คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com