เค บล็อค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

20 เม.ย. 60

เนื่องจาก อบต แม่น้ำคู้จะจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้

เค บล็อคฯ จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยมอบของขวัญเพื่อให้ทาง อบต นำไปมอบให้กับ

ผู้สูงอายุที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย    

                                                                    

                                                                                                                                      

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com