ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

09 มิ.ย. 59

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
......ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน .......
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ในนาม“บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด ” 
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา K Blcok

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com