การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11

22 เม.ย. 59

K Block ได้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 ” จัดขึ้นที่โรงแรมสีมาธานี จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

-ได้ออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา K Block ที่ผ่านมาตรฐาน มอก.

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com