โครงการพักอาศัย 8 ชั้น 2อาคาร

13 ก.ค. 59

โครงการ ที่เลือกใช้คอนกรีตมวลเบา K Block โดยก่อสร้างเป็นอาคารที่พัก สูง8 ชั้น ทั้งหมด 2อาคาร ที่งามวงศ์วาน กำลังอยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง 
       เพราะคุณสมบัติพิเศษเรื่องการดูดซึมน้ำน้อยกว่า ผู้รับเหมาจึงมั่นใจเลือกใช้คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ก่อสร้างทั้งภายในห้องน้ำและกำแพงอาคาร ซึ่งคอนกรีตมวลเบา K Block ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.2601-2556)

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com