หลังคาคอนกรีตมวลเบา เค บล็อค

10 ส.ค. 59

ทางเลือกใหม่ !..สำหรับงานเทหลังคา กับ หลังคาคอนกรีตมวลเบา เค บล็อค


เค บล็อค ที่ได้พัฒนาระบบการผลิตเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการก่อสร้าง โดยนำเทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบามาประยุกต์ใช้ สำหรับเทหลังคา ให้เป็นคอนกรีตมวลเบา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง และได้ความสะดวก ความรวดเร็วในการทำงาน ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ใช้แรงงานในการก่อสร้างน้อย ไม่ต้องจี้คอนกรีต เหมือนทั่วไป และที่สำคัญมีคุณสมบัติที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี แข็งแรง น้ำหนักเบา ช่วยลดโครงสร้างของอาคาร  

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com