พิธีมอบใบอนุญาต มอก.

18 ส.ค. 59

พิธีมอบใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม “คอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ” ( มอก. 2601-2556 ) ให้กับ คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค โดยได้รับเกียรติจาก นาย ธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. มาเป็นประธานในพิธีมอบ และได้รับเกียรติจาก นาย ณัฐพล รังสิตพล รองเลขาธิการ มาร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงาน ณ หอประชุม 200 ปี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559  ที่ผ่านมา......


 

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com