ก่อง่าย-ฉาบติด ด้วยคอนกรีตมวลเบาK Block

29 ส.ค. 59

ก่อง่าย ได้งานเร็ว ปูนฉาบยึดเกาะผนังได้ดี ไม่หลุดร่อน ลดการแตกร้าว  และที่สำคัญใช้ปูนก่อ-ฉาบทั่วไปได้

เค บล็อค คอนกรีตมวลเบา ซึมน้ำน้อย กันร้อน บ้านเย็นสบาย ไม่เสี่ยงต่อเชื้อรา

และคอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ได้รับมาตรฐาน มอก.2601-2556 (ชนิด C7 และ C8 )


บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com