บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่:
1583 ซ.ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร:
+662-559-2318-21, +6686-320-2414
แฟกซ์:
+662 559 2322
อีเมล:
sales@k-block.com

Enquire Now About K Block Technology

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com