วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

28 ก.ค. 60

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com